Novinky

Česká konsolidační agentura převezme majetkový podíl v První česko-ruské bance

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura převezme majetkový podíl v První česko-ruské bance

Česká konsolidační agentura (ČKA) a ČSOB podepsaly začátkem května smlouvu o převodu majetkového podílu v PČRB na ČKA (97,32%). Tato smlouva zatím nenabyla účinnosti vzhledem k odkládacím podmínkám v ní obsaženým.

Převod podílu podle této smlouvy nabude účinnosti splněním uvedených podmínek:

  • schválení převodu valnou hromadou PČRB
  • zaregistrování ČKA Centrální bankou Ruské federace jako nového společníka PČRB
  • udělení souhlasu Vládou České republiky s nabytím podílu podle této smlouvy
  • ČSOB v souladu se stanovami PČRB splní svou povinnost nabídnout tento podíl k odkoupení PČRB a ostatním společníkům a PČRB a ostatní společníci své právo odkoupit podíl ve stanovené lhůtě nevyužijí

ČKA požádala vládu ČR o udělení souhlasu s převodem podílu v PČRB na základě zákona 219/2000Sb., kde v § 55 odst.(4) je uvedeno, že KOB (jako předchůdkyně ČKA) může nabývat s předchozím souhlasem vlády majetkové účasti ve společnostech jiných než akciových. PČRB je společností s ručením omezeným a řídí se zákony Ruské federace.

V první fázi po převzetí chce ČKA banku finančně stabilizovat, aby

  1. zhodnotila svůj majetkový podíl
  2. podpořila rozvoj obchodu s Ruskou federací (RF)

V druhé fázi bude ČKA pravděpodobně hledat pro banku vhodného strategického partnera.

PČRB patří mezi menší, nikoliv však malé ruské banky, a zaujímá cca 300. místo z počtu 1250 ruských bank uváděných v komerčních přehledech. Pokud chce PČRB zaujímat významnější místo a tím být zajímavá pro další potencionální klienty, musí navýšit základní kapitál. Tento požadavek je dán i obecným trendem v RF směřujícím ke snížení počtu bank a k posílení těch, které zůstanou. ČKA má zájem, aby PČRB vyšla z tohoto procesu posílená. Momentálně ČKA prověřuje různé varianty navýšení základního kapitálu.

PČRB by svým personálním vybavením a technickou kapacitou mohla obsluhovat daleko větší počet klientů. Se současnými zdroji jsou však její možnosti omezené. Pro nastartování dynamického rozvoje by bylo potřeba tyto zdroje posílit. Pro navyšování zdrojů nebylo dobré postupné střídání vlastníků - od IPB přes ČSOB až k ČKA, tudíž vyvstával problém se zárukami. Po získání PČRB Českou konsolidační agenturou budou vlastnické vztahy průhledné a jasné. Z tohoto předpokladu již bude možné vycházet při hledání možností posílení úvěrových linek.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Doporučované

Nejčtenější