Novinky

Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji pohledávky za společností MORA MORAVIA

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura nabízí k prodeji pohledávky za společností MORA MORAVIA

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes vyhlásila veřejné výběrové řízení na postoupení pohledávek za dlužníkem MORA MORAVIA, a.s. Jedná se o podnik, zařazený na základě usnesení vlády do restrukturalizačního programu ROZVAHA, který v konečné fázi předpokládá postoupení pohledávek a následné dokončení finanční restrukturalizace společnosti strategickým investorem.

Hledání strategického partnera proběhne formou výběrového řízení, v němž budou rozhodujícími kritérii nejen výše kupní ceny, ale i předložení strategického záměru investora včetně návrhu plánu provozní a finanční restrukturalizace. Detailní podmínky soutěže, která probíhá do 13.12. 2002, jsou k dispozici na internetových stránkách ČKA. Pro zájemce o odkoupení pohledávek za společností bude navíc během výběrového řízení zpřístupněn v sídle společnosti po splnění podmínek mlčenlivosti tzv.data room se základními informacemi o podniku.

Společnost MORA MORAVIA je producentem varné techniky. Tři úvěrové pohledávky za společností byly na ČKA převedeny z ČSOB po bývalé IPB. Celková výše pohledávek k 30.9. 2002 je 506,4 milionu korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější