Novinky

Blok pohledávek České konsolidační agentury odkoupí společnost EC Group

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Česká konsolidační agentura (ČKA) rozhodla se souhlasem ministerstva financí, že vítězem obchodní veřejné soutěže na odkoupení bloku pohledávek z jejího portfolia je společnost EC Group, a.s. Za blok o celkové hodnotě 37,8 miliardy korun tato firma nabídla 3,401 miliardy korun. Právě nabídnutá cena byla rozhodujícím kritériem úspěchu v soutěži. Výsledek tendru již nepodléhá dalšímu schvalování a transakce je ze strany ČKA naplňována.

„Dosažená cena odráží tržní působení tří soutěžících. Transparentní prodej bloků pohledávek zapadá do strategie rychlé likvidace transformačních dluhů státu, což je také jedna z priorit ministerstva financí,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČKA Pavel Řežábek.

Blok obsahuje celkem 938 pohledávek za 479 klienty. Portfolio bylo strukturováno tak, aby se v něm vyskytli především klienti s rozsáhlejší úvěrovou angažovaností vůči ČKA (nad 10 milionů Kč).

ČKA vyhlásila soutěž na odkoupení bloku 9. července 2002. Podmínky a harmonogram připravila ve spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří Lovells, která má s obdobnými transakcemi velké zkušenosti, a auditorskou společností KPMG, která se zaměřila na organizaci procesu, jednání s investory a ocenění pohledávek.

Do prvního stupně soutěže podalo přihlášku osm účastníků. Předběžnou nabídku pak podaly tři společnosti: EC Group, a.s. ve výši 4,251 miliardy Kč, Goldman Sachs International ve výši 1,606 miliardy a PPF, a.s. ve výši 2,45 miliardy.

Všem těmto zájemcům bylo umožněno postoupit do druhého stupně a provést od 26.8. 2002 do 20.9. 2002 hloubkovou prověrku pohledávek. Závazné nabídky, které podle podmínek soutěže nemohly být o více než 20 procent nižší než předběžné, předložili všichni účastníci 23. září 2002. Základním principem soutěže bylo takzvané soutěžení na předem danou smlouvu, to znamená, že nabídky všech zájemců byly z hlediska budoucích smluvních vztahů s ČKA zcela shodné a zájemce nebyl oprávněn tyto dokumenty jakkoliv měnit. Firmy podaly následující závazné návrhy: PPF, a.s. 2,903 350 miliardy Kč (118,5% předběžné nabídky), EC Group,a.s. 3,401 miliardy (80% předběžné) a Goldmann Sachs International 2,909 086 miliardy (181% předběžné). Nejvyšší nabídka tak představuje 14,6 % výnos vzhledem k účetní hodnotě bloku a 9,0 % z celkové hodnoty, což je téměř o 30 procent lepší výsledek než u prodeje pilotního balíku zahájeného v roce 2000.

Obchodní veřejná soutěž proběhla řádně a ze strany žádného z účastníků nedošlo k porušení podmínek. Všichni zájemci obdrželi ze strany ČKA stejný rozsah informací o pohledávkách. Organizační poradce ČKA prověřil, že finanční prostředky všech účastníků soutěže pocházejí z legálních zdrojů.

ČKA nyní vstoupí do smluvního vztahu tak, že akceptuje podepsaný návrh smlouvy ze strany EC Group. Tím je naprosto vyloučeno vyjednávání o obsahu smlouvy, platebních podmínkách a termínech převodu pohledávek. Celá transakce by měla být vypořádána do 18.října, pokud některá ze stran nevyužije povolený odklad (maximálně o 21 dnů). ČKA přitom nepostoupí pohledávky dříve, než zájemce zaplatí.

Tabulka - Porovnání výsledků 2 velkých blokových prodejů (v mld. Kč):
Ukazatel Pilotní portfolio Tento blok
Celková hodnota pohledávek 19,1 37,8
Účetní hodnota pohledávek 11,9 23,3
Úplata 1, 352 3, 401
Počet klientů 294 479
Počet pohledávek 503 938
Úplata v % z celkové hodnoty 7,1 9
Úplata v % z účetní hodnoty 11,4 14,6

 

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Nejčtenější