Novinky

Konsolidační banka se transformuje do České konsolidační agentury

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Konsolidační banka se transformuje do České konsolidační agentury (datum neuvedeno ČKA)

Uplynutím lhůty vymezené zákonem o bankách dnes končí existence Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (KOB). K datu 1.září 2001 vzniká Česká konsolidační agentura (ČKA), její nástupnická instituce nebankovního charakteru.

ČKA byla zřízena speciálním zákonem č. 239/ 2001 Sb., který schválil Parlament České republiky v červnu letošního roku. Je právnickou osobou svého druhu, která se zapisuje do obchodního rejstříku, hospodaří s majetkem státu a stát také ručí za její závazky. Agentura není bankou podle zvláštního zákona, tudíž nesmí přijímat vklady od veřejnosti a poskytovat úvěry. Je však povinna dokončit veškeré aktivity a obchody, které převzala od KOB, k čemuž může využít všechna práva, možnosti a nástroje, jimiž banka disponovala.

Nosnými předměty činnosti pro ČKA budou správa pohledávek a dalších vybraných aktiv a restrukturalizace obchodních společností či jiných právnických osob na základě rozhodnutí vlády. “ Zaměříme se především na urychlené řešení velkých úvěrových angažovaností a majetkových účastí, přičemž samozřejmě bude pokračovat i proces postupování a vymáhání pohledávek,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČKA Pavel Řežábek. Rychlejší realizaci aktiv přispěje i to, že ČKA bude oprávněna provádět určité operace, které nejsou umožněny bankám - jedná se například o možnost nabývat majoritní podíly v obchodních společnostech.

Statutárním orgánem ČKA je pětičlenné představenstvo jmenované vládou na návrh ministra financí. Představenstvo je na základě rozhodnutí vlády povinno uskutečnit i takovou obchodní operaci, kterou by vzhledem k rizikům z ní plynoucích nemohlo uskutečnit z důvodu obezřetného podnikání. Vláda k dnešnímu dni jmenovala tři členy představenstva - předsedu Pavla Řežábka a členy Zlatu Gröningerovou a Libora Svobodu.

Významné pravomoci získává devítičlenná dozorčí rada, volená Poslaneckou sněmovnou. Dozorčí rada schvaluje mimo jiné finanční a majetkové operace převyšující 500 milionů korun v jednotlivém případě nebo rozhodnutí, která jsou nad rámec ročního finančního plánu a rozpočtu. Zatím bylo zvoleno sedm členů dozorčí rady - Michal Doktor, Vladimír Doležal, Josef Hojdar, Libor Ježek, Vlastimil Tlustý, Milan Urban a Miloslav Vlček.

Majetek, se kterým ČKA hospodaří, podléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.
Česká konsolidační agentura zanikne 31.prosince 2011 bez likvidace. Právním nástupcem ČKA je stát, na který přechází práva a závazky agentury ke dni zániku.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí
Konsolidační banka Praha, s.p.ú., Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější