Novinky

Konsolidační banka podepsala smlouvy o prodeji pilotního balíku pohledávek

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Zástupci Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (KOB) a společnosti Goldman Sachs včera podepsali rámcové smlouvy o postoupení pohledávek na společnost Czech Debt Vehicle 1 (CDV1), za niž Goldman Sachs ručí. Zřízení zvláštní společnosti kontrolované Goldman Sachs, která bude postupníkem pohledávek, bylo avizováno v závazné cenové nabídce předložené bance 10.ledna 2001, která byla vyhodnocena jako vítězná. Akcionáři CDV 1 jsou vedle Goldman Sachs dále International Finance Corporation (IFC) ze skupiny Světové banky a společnost Flow East. Rámcová smlouva zavazuje obě strany nejpozději do konce května podepsat více než 500 postupních smluv a pohledávky definitivně vyvést z Konsolidační banky. Goldman Sachs zaplatí do pěti dnů zálohu ve výši 10% kupní ceny, zbytek kupní ceny uhradí v momentě převodu práv k pohledávkám ze strany KOB. Tím bude dokončen jeden z významných kroků k rychlému a efektivnímu vypořádání se s problémem špatných dluhů zatěžujících české hospodářství.

O prodeji pilotního balíku nebonitních aktiv z bilance Konsolidační banky bylo rozhodnuto na základě úspěšně ukončeného výběrového řízení. Po schválení ministrem financí a bankovní radou KOB a projednání ve vládě ČR i dozorčí radě KOB se vítězem výběrového řízení stala společnost Goldman Sachs se svojí nabídkou na přímý odkup vybraného portfolia. Za pohledávky, které v účetní hodnotě činí zhruba 12 miliard korun (nominální hodnota 19,051 miliard korun), zaplatí vítěz 1,353 miliardy korun, což představuje přibližně 11 % účetní hodnoty balíku (7,1 % nominální hodnoty). Jedná se o první transakci tohoto druhu nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy vůbec.

Pilotní balík obsahuje přibližně 500 pohledávek za zhruba 300 klienty, který reprezentuje průřez celým úvěrovým portfoliem KOB. Jsou v něm zastoupena jak aktiva převedená v posledních letech z Komerční banky a České spořitelny, tak úvěry, které byly převedeny do KOB už při jejím vzniku. Toto pilotní portfolio nezahrnuje pohledávky za velkými dlužníky, které jsou součástí revitalizačního programu nebo spadají do jiných restrukturalizačních projektů, stejně jako pohledávky za podniky v konkurzu.

Projekt odprodeje části portfolia KOB odstartoval na podzim loňského roku. Z devíti zájemců o účast v tendru byly vybrány 3 společnosti, které absolvovaly proces podrobné analýzy portfolia, takzvané “due-diligence”. Do užšího výběru postoupily společnosti GE Capital, Goldman Sachs a Lone Star. Tyto firmy předložily 10. ledna 2001 závazné nabídky ve dvou variantách - jednak na okamžitý nákup pilotního portfolia a také na okamžité zaplacení části ceny doplněné návrhem na sdílení výnosů s KOB v rámci společné struktury.

KOB hodlá po úspěšném dokončení pilotního projektu vyhlásit ještě v průběhu letošního roku další výběrová řízení na odprodej vybraných balíků aktiv. Počítá přitom s tím, že by se mělo jednat o jeden velký a dva menší v celkovém objemu zhruba čtyřicet miliard korun. Právě od dalšího rozvoje trhu s nebonitními pohledávkami si KOB slibuje vyšší návratnost aktiv v její bilanci s jednoznačně pozitivními dopady na celý systém veřejných financí ČR.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí
Konsolidační banka Praha, s.p.ú.

Doporučované

Nejčtenější