Novinky

Konsolidační banka loni zaznamenala ztrátu 12,7 miliardy korun

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Konsolidační banka Praha s.p.ú. (KOB) hospodařila v loňském roce podle předběžných výsledků se ztrátou 12,672 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o necelých 24 miliard korun. Bilanční suma KOB vzrostla během roku především v důsledku převádění dalších problémových aktiv ze 194,6 miliardy korun na více než 230 miliard, převodem rozvojové části do Českomoravské záruční a rozvojové banky poklesla na konečných 205,4 miliardy. Právě tvorba rezerv a opravných položek k obtížně vymahatelným pohledávkám je hlavní příčinou ztrátového hospodaření KOB.

KOB odhaduje, že se v letošním roce může ztráta banky pohybovat při započtení v tuto chvíli vyčíslitelných faktorů mezi 10 -14 miliardami korun, ovšem zejména v souvislostí s převodem pohledávek IPB z ČSOB by mohla ztráta dosáhnout až 60 miliard.

Kolem Konsolidační banky byla loni v rámci reformy transformačních institucí vytvořena rozsáhlá finanční skupina s aktivy přes 300 miliard korun. KOB odkoupila od České národní banky společnost Česká finanční, která spravuje konsolidační a stabilizační program pro malé banky a jejíž aktiva činí přibližně 37 miliard korun. Do dceřiné společnosti Konpo pak byly vyvedeny v rámci ozdravění Komerční banky problémové pohledávky v nominální hodnotě 60 miliard korun za cenu 36 miliard korun. K dalším členům skupiny patří Revitalizační agentura (prováděla vládní revitalizační program ve vybraných podnicích, v nejbližších měsících bude začleněna přímo do KOB), PRISKO (zaměřená na vyrovnání závazků vzniklých z privatizačního projektu Škody Mladá Boleslav) a společnost Sanakon, s níž se počítá při řešení problematických pohledávek IPB. Na druhé straně KOB převedla svou rozvojovou část k 31.12. 2000 na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Jednalo se převážně o úvěry od Evropské investiční banky ve výši 950 milionů euro (asi 33 mld. Kč), určené na rozvoj infrastruktury a některé další aktivity.

“Po celý loňský rok jsme se snažili banku intenzivně dotvořit v instituci specializovanou na správu a vymáhání problematických pohledávek. Chceme, aby se jejich objem co nejrychleji snižoval,” uvedl nastupující generální ředitel KOB Ladislav Řezníček. Ten nahrazuje od 1. března ve funkci Kamila Zieglera, který odchází na pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Raiffeisenbank Praha.

Konsolidační banka k 31.12. 2000 spravovala úvěry v celkovém objemu 188 miliard korun, z nichž zhruba 60 procent bylo klasifikovaných. I v minulém roce pokračovala banka ve snaze o snižování objemu problematických pohledávek v bilanci. Vyčlenila ze svého portfolia balík přibližně pěti set úvěrů v účetní hodnotě zhruba 12 miliard korun, který na základě schválení ministrem financí a bankovní radou a po projednání ve vládě odkoupí za 1,353 miliardy korun investiční banka Goldman Sachs. Právě tato úspěšně provedená první transakce svého druhu v regionu střední a východní Evropy vytvořila základní předpoklady pro další rozvoj tohoto způsobu řešení problematických aktiv v budoucnosti. V letošním roce tak KOB hodlá uskutečnit ještě alespoň dvě operace stejného typu u aktiv v celkové hodnotě vyšší než 10 miliard korun. KOB rovněž rozjela projekt prodeje jednotlivých pohledávek prostřednictvím internetu. V loňském roce přitom KOB prodala jednotlivé pohledávky v celkové účetní hodnotě 6,9 miliardy korun, přičemž inkasovala 4,7 miliardy, po očištění o prodeje uskutečněné v rámci restrukturalizačních operací a na základě rozhodnutí vlády se pak jedná o sumu v účetní hodnotě 1,9 miliardy korun za cenu 260 milionů korun. Ke konci roku evidovala banka 972 klientů v konkurzu, přičemž celková dlužná pohledávka z nich činila 65 miliard.

V polovině letošního roku by měla KOB po více než deseti letech existence ve své současné podobě zaniknout a přeměnit se na Českou konsolidační agenturu (ČKA). Tato instituce nebankovního charakteru nadále nebude mít možnost poskytovat nové úvěry a zaměří se především na správu a realizaci nebonitních aktiv. ČKA převezme na základě připravovaného zákona veškerá práva, majetek a povinnosti KOB. I nadále bude institucí s plnou státní zárukou.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí, Konsolidační banka Praha

Doporučované

Nejčtenější