Novinky

Konsolidační banka chce pokračovat v restrukturalizaci plzeňské Škody

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Konsolidační banka Praha, s.p.ú. (KOB) se již více než rok ve spolupráci s Revitalizační agenturou intenzivně zabývá projektem restrukturalizace plzeňské Škody. Podle usnesení vlády ČR č.1284 z 11.12. 2000 a usnesení valné hromady Škody a.s. z 5.12. loňského roku mělo dojít k jasně definovaným krokům v rámci restrukturalizace tohoto podniku. Tyto kroky však nebyly a nejsou ze strany Škody a.s. naplňovány, čímž dochází k neúměrnému zpožďování celého procesu a tím i snižování pravděpodobnosti jeho úspěšného dokončení.

Protože v tomto kontextu přestává mít Stabilizační dohoda, uzavřená v roce 1999 mezi Škodou a.s. a jejími některými věřiteli, reálné opodstatnění, rozhodla se KOB tuto dohodu s okamžitou platností vypovědět, čímž se pohledávky za Škodou a.s. stávají okamžitě splatnými.V případě, že i nadále nebude ze strany Škody a.s. plněno usnesení valné hromady ze dne 5.12. 2000, je KOB připravena podniknout další nezbytné kroky vůči Škodě a.s. vedoucí k pokračování a úspěšnému dokončení projektu restrukturalizace společenství ŠKODA, tj. především podpořit realizaci restrukturalizace Škody Holding, a.s.

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí
Konsolidační banka Praha, s.p.ú.

 

Doporučované

Nejčtenější