Novinky

Historicky první balík problematických aktiv ve střední a východní Evropě odkoupí od KOB Goldman Sachs

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Další zásadní krok k rychlému a efektivnímu vypořádání se s problémem špatných dluhů zatěžujících české hospodářství byl učiněn. O prodeji pilotního balíku nebonitních aktiv z bilance Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (KOB) bylo rozhodnuto na základě úspěšně ukončeného výběrového řízení. Po schválení ministrem financí a bankovní radou KOB a projednání ve vládě ČR i dozorčí radě KOB se vítězem výběrového řízení stala společnost Goldman Sachs se svojí nabídkou na přímý odkup vybraného portfolia. Za pohledávky, které v účetní hodnotě činí zhruba 12 miliard korun (nominální hodnota 19,051 miliard korun), zaplatí vítěz 1,353 miliardy korun, což představuje přibližně 11 % účetní hodnoty balíku (7,1 % nominální hodnoty).

Úspěšně tak byla završena první transakce tohoto druhu nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy vůbec. Podle nedávno publikované studie Světové banky “Completing the Transformation of Banks and Enterprises” je prodej balíků nebonitních aktiv do rukou soukromých investorů jednou z nejdůležitějších metod realizace tohoto typu aktiv. Spolu s Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou unií i Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Světová banka považuje převedení špatných dluhů do soukromého sektoru za významný předpoklad rychlého odblokování úvěrového procesu a nastolení podmínek pro dynamický hospodářský růst v ČR. “Dali jsme přednost nejvyšší nabídce, která představuje nejpřijatelnější řešení jak pro banku, tak z hlediska přínosů pro státní finance. Vyslali jsme jasný signál všem zúčastněným stranám, že to myslíme s řešením problému špatných aktiv vážně. Jsem přesvědčen, že pozitivní dopad tohoto rozhodnutí bude vidět ve velice krátké době,” uvedl generální ředitel KOB Kamil Ziegler.

Kupní smlouva s vítězem tendru by měla být podepsána během několika týdnů. Globální investiční banka Goldman Sachs (GS) patří k nejvýznamnějším světovým firmám v oblasti správy a realizace problémových aktiv, která realizovala významné transakce tohoto typu například v Thajsku a Koreji.

Na základě schválené operace bude GS spravovat bankou připravený balík obsahující přibližně 500 pohledávek za zhruba 300 klienty, který reprezentuje průřez celým úvěrovým portfoliem KOB. Jsou v něm zastoupena jak aktiva převedená v posledních letech z Komerční banky a České spořitelny, tak úvěry, které byly převedeny do KOB už při jejím vzniku. Toto pilotní portfolio nezahrnuje pohledávky za velkými dlužníky, které jsou součástí revitalizačního programu nebo spadají do jiných restrukturalizačních projektů, stejně jako pohledávky
za podniky v konkurzu.

Pilotní projekt odprodeje části portfolia KOB byl zahájen na jaře roku 2000. Z devíti zájemců o účast v tendru byly vybrány 3 společnosti, které absolvovaly proces podrobné analýzy portfolia, takzvané “due-diligence”. Do užšího výběru postoupily společnosti GE Capital, Goldman Sachs a Lone Star. Tyto firmy předložily 10. ledna 2001 závazné nabídky ve dvou variantách - jednak na okamžitý nákup pilotního portfolia a také na okamžité zaplacení části ceny doplněné návrhem na sdílení výnosů s KOB v rámci společné struktury.

KOB hodlá po úspěšném dokončení pilotního projektu vyhlásit ještě v průběhu letošního roku další výběrová řízení na odprodej vybraných balíků aktiv. Počítá přitom s tím, že by se mělo jednat minimálně o dva takové případy v hodnotě převyšující částku deset miliard korun. Právě od dalšího rozvoje trhu s nebonitními pohledávkami si KOB slibuje vyšší návratnost aktiv v její bilanci s jednoznačně pozitivními dopady na celý systém veřejných financí ČR.

Tomáš Krones
ředitel Kanceláře generálního ředitele

Jiří Pekárek
tiskový mluvčí
Konsolidační banka Praha, s.p.ú.

Doporučované

Nejčtenější