Novinky

125. informace - Splacení emise dluhopisů ISIN CZ0003700627 a ukončení obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (BCPP nebo burza)

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Dne 10.6.2007 dojde v souladu s emisními podmínkami ke splacení emise dluhopisů ČKA 5,05/07 ISIN CZ0003700627, přičemž datum ex-kupon a ex-jistina je stanoveno na 11.5.2007. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má nárok na výplatu úrokového výnosu za uplynulé období a současně rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je 10.5.2007.

V souladu s článkem 10, odst. 4. Burzovních pravidel Část III. – Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním a vedlejším trhu burzy ukončí burza obchodování s touto emisí dva burzovní dny před rozhodným datem, tj. 7.5.2007. Rozhodnutím BCPP čj.: B/608/2007/PE ze dne 13.4.2007 bude s účinností od 7.5.2007 předmětný papír vyřazen z obchodování; posledním obchodním dnem bude 4.5.2007.

Dne 31.12.2007 dojde v souladu s § 20 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, v platném znění, k zániku agentury bez likvidace. Právním nástupcem agentury bude stát, zastoupený ministerstvem financí ČR, na který přejdou práva a závazky agentury ke dni jejího zániku.

Doporučované

Nejčtenější