Novinky

120. informace - Informace o soudním sporu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

„Dne 21.10.2005 podala u Městského soudu v Praze TRANKOREKTA, společnost s ručením omezeným, IČ: 61944017 žalobu o náhradu škody ve výši 8.000.000.000.,- Kč proti sedmi žalovaným. Žaloba je vedena pod č.j. 14 C 309/2006. Žalováni jsou správci konkursní podstaty úpadce OSTRAMO, VLČEK a spol., s.r.o., Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí a členové věřitelského výboru uvedeného úpadce. Jedním ze žalovaných byla společnost Konpo, s.r.o., jejímž právním nástupcem je Česká konsolidační agentura. Žalobce svůj nárok dovozuje z údajně nesprávného postupu správce konkursní podstaty, který zapsal se souhlasem věřitelského výboru do konkursní podstaty nemovitosti ve vlastnictví žalobce, čímž údajně znemožnil uskutečnit žalobci jeho podnikatelský záměr. Na den 6.4.2007 bylo v této věci nařízeno jednání.“

Doporučované

Nejčtenější