Novinky

119. informace - Vystoupení z PČRB, převod cenných papírů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

„Na základě usnesení vlády ČR č. 1455/V ze dne 12.12.2006 vystoupila Česká konsolidační agentura ke dni 22.12.2006 ze společnosti První česko-ruská banka, s.r.o., se sídlem v Moskvě, Ruská federace a její podíl ve výši 13,87 % přešel úplatně na tuto banku.“

„Ke dni 28.12.2006 byla ukončena likvidace společnosti První východní, a.s. v likvidaci , IČ: 25076396 rozdělením likvidačního zůstatku, v jehož rámci došlo téhož dne k převodu 1000 ks cenných papírů společnosti HUMANTRADE RT. NÉVRE SZÓLÓ TÖRZSRÉSZVÉNY o jmenovité hodnotě 400,00 HUF každá na Českou konsolidační agenturu.“

Doporučované

Nejčtenější