Novinky

93. informace - Nabytí cenných papírů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Na základě Smluv o změně příslušnosti k hospodaření s cennými papíry uzavřené mezi Českou konsolidační agenturou (ČKA) a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyla ČKA následující emise cenných papírů:

Tabulka - Nabytí cenných papírů
Název CP ISIN Počet ks Datum nabytí
Harvardský průmyslový holding, a.s. CZ0009086708 40 30.10.2006
Z, a.s. listinný cenný papír 9 1.11.2006

 

Doporučované

Nejčtenější