Novinky

86. informace - Nabytí akcií

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Na základě smlouvy o převzetí jmění jediným společníkem nabyla dne 4. září 2006 Česká konsolidační agentura 700.000 ks zaknihovaných, nekótovaných akcií na majitele společnosti MCI HOLDING a.s. - v likvidaci, ISIN CZ0008028701, o jmenovité hodnotě 100,-Kč každá. Tyto akcie představují 7,05 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Doporučované

Nejčtenější