Novinky

67. informace - Nabytí emise cenných papírů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Na základě Smlouvy o změně příslušnosti k hospodaření s cennými papíry uzavřené mezi Českou konsolidační agenturou (ČKA) a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyla ČKA dne 24. května 2006 následující emisi cenných papírů:

Tabulka - emise
Název CP ISIN Počet ks
ČETRANS, a.s. *) 6

 *) listinné akcie na majitele, série 21, č. 318-323

Doporučované

Nejčtenější