Novinky

64. informace - Nabytí emisí cenných papírů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Na základě Smluv o změně příslušnosti k hospodaření s cennými papíry uzavřených mezi Českou konsolidační agenturou (ČKA) a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyla ČKA dne 11. května 2006 následující emise cenných papírů:

Tabulka - emise
Název CP ISIN Počet ks
ZPS, a.s. CS0005004357 351
OKULA Nýrsko a.s. X *) 1

 *) listinný cenný papír, série A, číslo akcie : 02046

Doporučované

Nejčtenější