Novinky

55. informace - Nový soudní spor

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Česká konsolidační agentura - V Praze dne 31.3.2006

Oznámení o žalobě

Česká konsolidační agentura tímto plní svoji oznamovací povinnost dle ust. odst. E bodu i) části III. Burzovních pravidel a oznamuje, že dne 6.3.2006 podal žalobce Mgr. Pavel Klán, správce konkursní podstaty úpadce TESLAMP Holešovice, a.s., se sídlem Praha 7, U Papírny 9/614, PSČ 170 00 u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, žalobu o zaplacení náhrady škody v částce 3 668 000 000,- Kč s příslušenstvím proti žalovaným č. 1 Česká spořitelna, a.s. a č. 2 Česká konsolidační agentura. Žalobce uplatňuje právo na náhradu škody, která mu údajně vznikla tím, že na něm byly vymáhány neexistující pohledávky.

Doporučované

Nejčtenější