Novinky

9. informace - Ukončení obchodování na hlavním trhu BCPP

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Splacení emise dluhopisů ISIN CZ0003700478 a ukončení obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (BCPP nebo burza).

Dne 17.3.2005 dojde v souladu s emisními podmínkami ke splacení emise dluhopisů KOB var/05 ISIN CZ0003700478, přičemž datum ex-kupon a ex-jistina je stanoveno na 18.2.2005. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má nárok na výplatu úrokového výnosu za uplynulé období a současně rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je 17.2.2005. V souladu s článkem 10, odst. 3. Burzovních pravidel Část III. – Podmínky přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu ukončí burza obchodování s touto emisí dva burzovní dny před rozhodným datem, tj. 15.2.2005. Rozhodnutím BCPP čj.: B/40/2005/PE ze dne 19.1.2005 bude s účinností od 15.2.2005 předmětný papír vyřazen z obchodování; posledním obchodním dnem bude 14.2.2005.

Doporučované

Nejčtenější