Novinky

29. informace - Převod akcií, nabytí akcií - VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Dne 26. července 2005 úplatně převedla Česká konsolidační agentura 5 840 499 ks zaknihovaných, nekotovaných kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 20,- Kč každá, společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s., (ISIN: CZ0005094755), se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 01, IČ: 14613581. Tyto akcie představují 16,97 % podíl na základním kapitálu této společnosti.

Dále téhož dne nabyla Česká konsolidační agentura, na základě Smlouvy o změně příslušnosti k hospodaření se zaknihovanými cennými papíry uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Českou konsolidační agenturou, 30 ks zaknihovaných, nekotovaných kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 20,- Kč každá, společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s., (ISIN: CZ0005094755), se sídlem Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 01, IČ: 1461358.

Doporučované

Nejčtenější