Novinky

21. informace - Zcizení zaknihovaných akcií

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Dne 24. května 2005 zcizila Česká konsolidační agentura 745 000 ks zaknihovaných, kotovaných kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 116 Kč každá, společnosti SPOLANA a.s. (ISIN CS0008424958), se sídlem Neratovice, ul. Práce 657, PSČ: 277 11, IČ 45147787. Tyto akcie představují 9,76 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Doporučované

Nejčtenější