Novinky

19. informace - Splácení emise dluhopisů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Splacení emise dluhopisů ISIN CZ0003700635 a ukončení obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (BCPP nebo burza).

Dne 28.6.2005 dojde v souladu s emisními podmínkami ke splacení emise dluhopisů ČKA var/05 ISIN CZ0003700635, přičemž datum ex-kupon a ex-jistina je stanoveno na 29.5.2005. Rozhodným dnem pro určení osoby, která má nárok na výplatu úrokového výnosu za uplynulé období a současně rozhodným dnem pro určení osoby, která má právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu je 28.5.2005.

V souladu s článkem 10, odst. 3. Burzovních pravidel Část III. – Podmínky přijetí cenného papíru k obchodu na hlavním a vedlejším trhu burzy ukončí burza obchodování s touto emisí dva burzovní dny před rozhodným datem, tj. 25.5.2005. Rozhodnutím BCPP čj.: B/617/2005/PE ze dne 20.4.2005 bude s účinností od 25.5.2005 předmětný papír vyřazen z obchodování; posledním obchodním dnem bude 24.5.2005.

Doporučované

Nejčtenější