Novinky

2. informace - Prodej zaknihovaných kótovaných akcií

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Dne 6. srpna 2004 prodala Česká konsolidační agentura 231.000 ks zaknihovaných, kótovaných akcií na majitele společnosti ČEZ, a.s., ISIN CZ0005112300, o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá. Tyto akcie představují 0,04 % podíl na základním kapitálu společnosti.

Doporučované

Nejčtenější