Novinky

Pravidla

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

 • Zahraničí EHP
 • Soutěž
 • Norsko
 • Zahraniční sektor
 • Keška
 • Pravidla
Aktualizováno 8. 3. 2012

Co je účelem soutěže

Účelem soutěže je propagace výsledků podpory z Finančních Mechanismů EHP a Norska.

Kdy soutěž probíhá

 • Soutěž probíhá od 30. září 2011 do 16. dubna 2012.
  (Soutěž byla prodloužena do konce března 2012 - z původního termínu do 12. prosince 2011).
 • Vyluštěný kód zasílejte pouze elektronicky na: soutez-Norsko@mfcr.cz do 16.4.2012.
 • V zaslaném e-mailu uveďte: výherní slovo a Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena všem, kteří mají rádi cestování, dobrodružství a kteří se nebojí zkusit něco nového. Tedy i těm, kteří nemají s geocachingem žádné zkušenosti.

Kdo se může soutěže zúčastnit

Zúčastnit se může kdokoliv bez rozdílu věku s trvalým bydlištěm v ČR a s platnou adresou pro doručování na území ČR.

Účast v soutěži je zcela zdarma, přesto na vás čekají hodnotné a zajímavé ceny!

Do soutěže nemůžou být zapojeni zaměstnanci pořadatele soutěže, technického organizátora, jejich rodinní příslušníci ani osoby jim blízké.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména na webových stránkách soutěže.

Jak keška vypadá

Keška je malý bílý plastový kelímek s logem Norským fondů, ve kterém se nachází složený papír s informacemi o soutěži, se soutěžním písmenem a s jeho pořadím ve výherním slově.

Kde mám soutěžní kešku najít

U každého soutěžního projektu se nachází právě jedna keška. Aby nebyly kešky odcizeny, jsou schované tak, aby je „nezasvěcení“ neviděli, ale zároveň tak, aby je bylo možné na základě stručného popisu nalézt.

Při hledání kešky je třeba se chovat nenápadně, tedy tak, aby kolemjdoucí nepoznali, že kešku hledáte. Po nalezení kešky se snažte opět chovat co nejvíce nenápadně. V keškách je schováno jedno soutěžní písmeno i s jeho pořadím ve výherním slově. Po opsání soutěžního písmena vraťte kešku zpátky na původní místo. Každý soutěžící je povinen postupovat podle zásad fair-play – kešku v žádném případě neničte, neměňte její obsah a nikam ji nepřemisťujte.

Správci památek, k nimž se kešky vážou, budou pravidelně kontrolovat stav kešek. Pokud si budete jisti, že jste podle popisu našli místo, kde by se keška měla nacházet, ale přesto tam není, kontaktujte pořadatele soutěže (733 643 826), který zajistí okamžitou kontrolu na místě. V případě znehodnocení nebo odcizení kešek budou tyto obnoveny v co nejkratším čase.

O jaké ceny se hraje

Hlavní cenou soutěže je pobyt pro dvě osoby na horské chatě v Norsku, dalšími cenami jsou například večeře v luxusní restauraci Kampa Park, kuchařský kurz nebo outdoorové oblečení. Vylosování vítězů proběhne ihned po ukončení soutěže (v dubnu 2012). Předání cen proběhne 28.4.2012.

Vítězové soutěže budou zveřejněni na webových stránkách soutěže a vyrozuměni pomocí e-mailové adresy daného soutěžícího, ze které zaslali správné znění výherního slova, a kontaktováni telefonicky na jimi uvedeném telefonním čísle. Pokud nebude výherce zastižen do dvou dnů, připadá cena dalšímu vylosovanému.

Ceny budou předány v dubnu 2012 za účasti zástupců Ministerstva financí ČR – Národního kontaktního místa pro FM EHP/Norska a Velvyslanectví Norského království v ČR.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok a výhru nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel soutěže neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.

Kdo soutěž pořádá

Geocachingovou soutěž s Norskými fondy pořádá Národní kontaktní místo pro FM EHP/Norska – Ministerstvo financí ČR.

Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

Soutěž - Objevte Norsko v Česku a vyhrajte - pořádá

 • Ministerstvo financí ČR - Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
 • Email: soutez-Norsko@mfcr.cz
 • Tel.: 733 643 826 (toto číslo si poznamenejte pro případ, že byste kešku na daném místě nenašli)

Doporučované

Nejčtenější