Novinky

Základní informace - příprava reformy

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2007-2010
  • Daňová reforma 2010

Příprava reformy daňového systému ČR - teze reformy.

Vážení spoluobčané,

vítejte na webové prezentaci věnované veřejné diskusi o reformě daňového systému v České republice.

Ministerstvo financí předkládá k Vašim připomínkám a námětům obsáhlý materiál, jehož hlavním cílem je snížení administrativní zátěže pro podniky, jednotlivce i daňovou správu. Vaše náměty můžete zasílat do konce června a na základě jejich vypořádání předloží ministerstvo do vlády věcné záměry nových zákonů. Velmi prosím, diskutujme nyní o systému, nikoliv o jeho parametrech (např. sazby).

Těším se na Vaše náměty a předem Vám za ně děkuji.

S úctou

Miroslav Kalousek,
ministr financí 

 

 

Reforma daňového systému 2010 - Teze pro veřejnou diskusi (kompletní materiál)

Předložený materiál obsahuje teze reformy daňového systému 2010. Jedná se o první skutečně komplexní reformu daňového systému České republiky od roku 1993. Zasahuje do oblasti hmotněprávní, procesněprávní i institucionální. Ačkoliv by bylo možno provést každou ze změn izolovaně, nezávisle na ostatních, teprve vzájemná logická provázanost všech tří částí reformy zaručuje skutečnou změnu.

Úvodní pasáž pojednává o širších souvislostech a cílech daňové reformy a představuje její tři pilíře, kterými jsou reforma zdaňování příjmů, reforma daňového procesu a institucionální reforma. V dalších částech jsou pak jednotlivé pilíře rozvedeny podrobněji. 

 

Doporučované

Nejčtenější