Novinky

Související informace k RDS 2010

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Reforma veřejných financí 2007-2010
 • Daňová reforma 2010
Aktualizováno 11. 3. 2008

Související informace k reformě daňového systému 2010

Spočítej si své daně - daňové kalkulačky

Daňová kalkulačka pro orientační výpočet čisté měsíční mzdy v roce 2008 (.XLS, 23 kB)

 • Daňová kalkulačka provede orientační výpočet čisté měsíční mzdy v roce 2008 dle schválené daňové reformy.
 • Orientační výpočet se vztahuje na zaměstnance, který v roce 2008 pobírá měsíční mzdu.
 • Zdroj: MF, aktualizováno ke dni 31.08.2007

Daňová kalkulačka 2008 (.XLS, 40 kB)

 • Daňová kalkulačka 2008 provede orientační výpočet daňového přiznání za rok 2008 dle schválené daňové reformy.
 • Výpočet společného zdanění manželů uplatnit NELZE.
 • Zdroj: MF, aktualizováno 07.09.2007

Daňová kalkulačka 2007 (.XLS, 69 kB) 

 • Daňová kalkulačka 2007 provede orientační výpočet daňového přiznání za rok 2007 s možností uplatnění společného zdanění manželů.
 • Zdroj: MF, aktualizováno 11.03.2008

 

Daňová reforma 2008 - 2010 předložena vládě k následnému projednání (II. fáze - 2007)

Po ukončeném připomínkovém řízení Ministerstvo financí zveřejňuje nejpodstatnější části návrhu zákona, kterým jsou upravovány daňové zákony s cílem realizace reformních kroků k ozdravění veřejných financí. Návrh je v pondělí 30.4.2007 předkládán vládě k jejímu následnému projednání.

Veřejnosti se pro informaci předkládá parafované znění změn zákonů a důvodová zpráva č. 2 ve verzi, která je předkládána vládě dne 30.4.2007, po vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dnem 18.4.2007. Důvodovou zprávu MF předkládá vládě v rámci Reformy veřejných financí 2007 - 2010 k částem návrhů zákona, kterým jsou upravovány daňové zákony s cílem realizace reformních kroků k ozdravění veřejných financí.

 

Daňový balíček k projednání ve vládě:

 • I. část - Změna zákona o daních z příjmů
 • II. část - Změna zákona o rezervách
 • III. část - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
 • IV. část - Změna zákona o dani z nemovitostí
 • V. část - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • VI. část - Změna zákona o registračních pokladnách
 • VII. část - Změna zákona o správě daní a poplatků
 • VIII. část - Změna zákona č. 545/2005 Sb.
 • IX. část - Změna zákona o správních poplatcích
 • X. část - Změna zákona o spotřebních daních
 • XI. a XII. část - Zrušovací ustanovení a Účinnost

 

Daňová reforma 2008 - 2010 pro mezirezortní připomínkové řízení (I. fáze - 2007)

Ministerstvo financí dne 18.4.2007 ukončilo mezirezortního připomínkového řízení paragrafované znění změn zákonů k daňové reformě.

Veřejnosti se pro informaci předkládá parafované znění změn zákonů a důvodová zpráva ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení v rámci Reformy veřejných financí 2007 - 2010, které bylo ukončeno dne 18.4.2007, a které bude vypořádáno.  

 

Daňový balíček pro mezirezortní připomínkové řízení:

 • I. část - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • II. část - zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • III. část - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • IV. část - zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
 • V. část - zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
 • VI. část - zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění pozdějších předpisů,
 • VII. část - Změna zákona o správě daní a poplatků,
 • VIII. část - Změna zákona č. 545/2005 Sb.,
 • IX. část - Změna zákona o správních poplatcích,
 • X. část - Změna zákona o spotřebních daních. 

 

Doporučované

Nejčtenější