Novinky

Realizace RVF 2003-2006

ve spolupráci se sekcí 05 - Daně a cla
ve spolupráci se sekcí 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2003-2006

Realizace reformy veřejných financí 2003-2006.

Na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a plánu nelegislativních úkolů vlády na I. pololetí 2006 bylo uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru financí informovat vládu o realizaci reformy veřejných financí.

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí hodnotí s odstupem tří let úspěšnost opatření, která byla obsahem a vizí usnesení vlády č. 624/2003 , usnesení vlády č. 928/2004 a usnesení vlády č. 819/2005.

 

Zpráva o realizaci reformy veřejných financí (komplet ke stažení)

Úvod: reforma verejných financí
Analýza procesu plnění jednotlivých úkolů k 30.6.2006
Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 - průběh plnění

 

Samostatné soubory

Úvod: reforma veřejných financí

Od roku 2004 realizuje vláda České republiky reformu veřejných financí. Jejím cílem je snížení deficitu veřejných financí a přitom podpořit hospodářský růst. Při zpětném ohlédnutí lze konstatovat, že se tento obecný úkol podařilo zcela, a to dokonce nad očekávání, splnit. Deficity veřejných financí byly v roce 2004 i 2005 výrazně nižší než byl původně vytyčený cíl v Konvergenčním programu a hospodářský růst byl naopak výrazně vyšší než se obecně předpokládalo. V roce 2004 byl plánován deficit ve výši 5,2 % HDP, avšak podle posledních údajů činil pouze 2,9 % HDP. V roce 2005 se očekával deficit ve výši 4,8 % HDP, dle posledních údajů však činil pouze 2,6 % HDP. Česká republika tak dva roky po sobě plní cíl, který si vytyčila dosáhnout až k roku 2008, totiž snížit deficit veřejných financí pod 3 % HDP.

K splnění svých cílů si vláda uložila úkoly v usnesení vlády č. 624 ze dne 23. června 2003, usnesení vlády č. 928 ze dne 29. září 2004 a z usnesení vlády č. 819 ze dne 29. června 2005. Většina těchto úkolů byla splněna s výjimkou oblasti důchodového systému (i když i zde došlo k výrazným parametrickým změnám, které systém stabilizují), oblasti zdravotnictví, dílčích daňových změn a oblasti omezení počtu funkčních míst ve státní správě. Podrobný odečet plnění jednotlivých úkolů je obsahem tohoto materiálu. Aktualizováno ke dni: 30.6.2006. Zdroj: MF, odbor - Kabinet ministra.

 

Analýza procesu plnění jednotlivých úkolů k 30.6.2006

Analýzy procesu plnění jednotlivých úkolů vyplývyjících z usnesení vlády č. 624/2003 . 
Úkoly vyplývyjící z usnesení vlády č. 928/2004 . 
Úkoly vyplývyjící z usnesení vlády č. 819/2005 . 
Příloha A - Změny důchodového systému a současný stav ve vývoji důchodové reformy. 
Příloha B.- Změny v systému zdravotnictví a současný stav ve vývoji zdravotnické reformy.
Aktualizováno ke dni 30.06.2006. Zdroj: MF, odbor - Kabinet ministra.

 

Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 - průběh plnění.

Aktualizováno ke dni 17.4.2005. Zdroj: MF, odbor - Kabinet ministra.

 

Doporučované

Nejčtenější