Novinky

Koncepce RVF 2003

ve spolupráci se sekcí 05 - Daně a cla
ve spolupráci se sekcí 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Reforma veřejných financí 2003-2006

Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006.

Koncepce reformy (komplet ke stažení)

Usnesení vlády
Předkládací zpráva
Důvodová zpráva (I. Současný stav veřejných rozpočtů v ČR, II. Nutnost fiskální reformy, III Zkušenosti s fiskální reformou, IV. Návrh konceptu fiskální reformy v ČR do roku 2006, V. Rizika realizace reformy a závěr)
Přílohy č. 1 - 14

 

Samostatné dokumenty

Předkládací zpráva
Rozpočtový výhled 2003-2006: Koncepce reformy veřejných rozpočtů
Příloha č. 1 - Sumarizace závěrů porad G8
Příloha č. 2 - Fiskální cílení a střednědobé výdajové rámce
Příloha č. 3 - Daňová politika 2004 – 2006
Příloha č. 4 - Změny v systému důchodového pojištění k 1.1. 2004
Příloha č. 5 - Nemocenské pojištění
Příloha č. 6 - Státní sociální podpora a dávky sociální péče
Příloha č. 7 - Platy a personální opatření ve veřejném sektoru
Příloha č. 8 - Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Příloha č. 9 - Zkušenosti s reformami řízení výdajů v zemích OECD
Příloha č. 10 - Připravované fiskální reformy na Slovensku
Příloha č. 11 - Program pro nápravu veřejných financí v Polsku
Příloha č. 12 - Povinnosti kandidátských a členských států v procesu integrace s Evropskou unií
Příloha č. 13 - Informace MF o Zprávě OECD o ekonomickém vývoji ČR (březen 2003)
Příloha č. 14 - MMF: Konzultační mise uskutečněná v souladu s čl. IV. Předběžné hodnocení mise ze dne 27.05.2003 

Doporučované

Nejčtenější