Novinky

Programy spolufinancované ze zahraničí - 2006/2007

Informace Ministerstva financí o programech spolufinancovaných ze zahraničí. Zásady, standardy a hodnocení programů. Informace v rámci projektu financovaného Evropskou komisí: CZ 2004/006-237/0404 „Vyhodnocení opatření financovaných z EU (Fáze1 – Transition Facility)“

ilustrace

Základní informace

Hodnocení ve veřejném sektoru/službách, Průzkum v členských státech OECD.