Novinky

Struktura projektu

Vydáno

 • Organizační struktura
 • Jedno inkasní místo
 • Veřejný sektor
 • Projekt JIM
 • Projektová struktura

PROJEKTOVÁ STRUKTRURA PROJEKTU Jednoho inkasního místa

Strategické cíle projektu JIM

 • Zlepšení klientského přístupu a snížení administrativní zátěže zavedením jednoho správce;
 • Snížení platební zátěže zavedením plateb na jednotný účet státní pokladny a snížením počtu plateb;
 • Zvýšení vnitřní i vnější efektivity výběru daní a odvodů prostřednictvím zvýšení účelnosti a účinnosti správy a identifikování personálních, finančních, majetkových a dalších souvisejících úspor a synergických efektů při budování efektivní státní správy;
 • Garantované stejné úrovně výkonů správy veřejných příjmů po celou dobu procesu vytváření jednoho inkasního místa;
 • Vytvoření centrálního registru poplatníků daní a pojištěnců (CRPP) a sdílení nezbytných informací z tohoto registru orgány JIM, ČSSZ a ZP pro efektivní plnění jejich poslání;
 • Efektivní a rychlé inkaso příjmů státních a veřejných zdrojů na jediném účtu státu ve smyslu budování Státní pokladny na MF.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU Jednoho inkasního místa

Řídící strukturu projektu JIM tvoří:

 • Rada projektu (RP) - vrcholný řídící orgán Projektu JIM, členy Rady projektu jsou ministr financí, ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví.
 • Řídící výbor projektu (ŘVP) - strategický střední řídící orgán Projektu JIM a poradní orgán Rady projektu.
 • Koordinační výbor projektu (KVP) - výkonně-řídící orgán Projektu JIM, v jehož čele stojí ředitel projektu.

Součástí struktur projektu JIM jsou dále:

 • Projektové týmy (PT) - základní výkonné články projektové struktury. Projektové týmy jsou dočasné pracovní týmy zřizované pro řešení dílčích úkolů Projektu JIM.
 • Projektová kancelář (PK).

Související dokumenty - Organizační struktura JIM

 • Zdroj: MF – Projektová kancelář (JIM) - JIM@ds.mfcr.cz: Personální obsazení struktur projektu JIM – stav březnen 2011, publikováno 3/2011, ke stažení ve formátu PDF, česká verze

Kontakt - Projektová kancelář (PK)

Projektová kancelář projektu JIM: JIM@ds.mfcr.cz

Doporučované

Nejčtenější