Novinky

Koncepce projektu

Vydáno

  • Jedno inkasní místo
  • Veřejný sektor
  • Projekt JIM
  • Koncepce JIM

Koncepce JIM, která úkoly vyplývající z usnesením vlády č. 1336 dále konkretizuje, resp. modifikuje v návaznosti na aktuální vývoj projektu a to s termínem dosažení cílového stavu k 1. lednu 2014.

Koncepce JIM navrhuje rozčlenění prací na dosažení cílového stavu do čtyř realizačních fází. Koncepce JIM řeší pouze problematiku budoucí soustavy JIM včetně kompetencí dotčených stávajících orgánů, které na budoucí JIM přejdou. Naopak se nezabývá kompetencemi, v jejichž případě tomu tak nebude. Další institucionální řešení uvedených kompetencí bude předmětem paralelní reformy kontrolních a dohledových procesů v resortu MF, v jejímž rámci bude předloženo komplexní řešení výkonu všech kompetencí, které nebudou integrovány do JIM. Současně bude řešena též problematika modernizace celní správy do podoby moderní kontrolní a dohledové instituce (Projekt JIM již ve své současné podobě nepředpokládá institucionální integraci celní a daňové správy).

  • Zdroj: MF - Koncepce vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM), publikováno 06/2010, ke stažení ve formátech Pdf a Word

Doporučované

Nejčtenější