Novinky

rok 2015

časové souvislosti - rychlost odstraňování škod - termíny stanovené ČIŽP

ilustrace

Vydáno

Odstraňování starých ekologických škod

Hospodářské noviny, 9.3.2009, Tanec miliard kolem obří zakázky, Martin Mařík:

HN:
Ministerstvo financí při prosazování jediné zakázky vždy zdůrazňovalo, že je třeba škody odstranit do roku 2015. A to se dá podle něj stihnout právě jen obřím tendrem, dosavadní postup po jednotlivých zakázkách by byl zdlouhavý. »Nebyli bychom schopni do roku 2015 dostát svým závazkům,« tvrdil ministr financí Miroslav Kalousek ještě na přelomu roku.
Jenže teď se ukazuje, že žádný »konečný termín« v roce 2015 neexistuje. Nikdo ho nepožaduje po ministerstvu, ani ho nechce třeba Evropská unie po Česku.
Argument, že je nutné vše řešit jedním tendrem z časových důvodů, tedy neplatí.

HN:
Ministerstvo financí a vláda ovšem mohou maximální hranici, kterou stát vítězi tendru vyplatí, naopak ještě zvyšovat. Mohou totiž zvyšovat garanci různým firmám, jimž se stát zavázal škody odstranit. A přesně o tom bude jednat kabinet právě dnes - kdy chce zvýšit tyto garance Spolaně a dalším třem podnikům.

Komentář MF...

Vydáno

Návrh řešení ekologických závazků státu

Ministerstvo financí ČR připravilo návrh řešení ekologických závazků, který dnes rozesílá do mezirezortního připomínkového řízení. Vládě předloží návrh vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod. Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání jejich majetku.