Novinky

průběh tendru

příprava komplexní zakázky - role vlády - role poradce - role MŽP a ČIŽP - kdo co schvaluje - možnost zrušení soutěže - přihlášení uchazeči - kvalifikační kritéria - harmonogram

ilustrace

Vydáno

Nepřesnost: Zrušení ekotendru

"Ekotendr skončil. Bez vítěze"
Lidové noviny | Datum: 22.12.2011 | Rubrika: Peníze & byznys | Strana: 19 | Autor: Kamila Jušková, David Tramba

Lidové noviny - „…Kalousek také ještě před svým zářijovým obratem upozorňoval na hrozbu mezinárodní arbitráže, pokud vláda soutěž zruší. Společnost Marius Pedersen Engineering však uvedla, že nebude na stát podávat arbitrážní žalobu, pokud vláda zakázku ukončí bez určení vítěze.“

Reakce MF...

Vydáno

Usnesení vlády č. 956/2011 - k návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací - evidenční číslo VZ 60026142

ze dne 21. prosince 2011, které neschvaluje smlouvu na plnění veřejné zakázky a ukládá ministru financí v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení veřejné zakázky.

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučí vládě přijetí nabídky v ekotendru

Ministr financí Miroslav Kalousek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Je jí nabídka společnosti Marius Pedersen Engineering a.s., která byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší cenou.

„Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Komplexní ekologická zakázka – cenové nabídky odevzdány

Dne 5. září 2011 skončila lhůta pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ (tzv. ekozakázka). Nabídku podali všichni tři uchazeči, kteří byli po splnění kvalifikace Ministerstvem financí vyzváni k předložení nabídky, konkrétně společnosti GEOSAN GROUP a.s., Marius Pedersen Engineering a.s. a Environmental Services, a.s.

Vydáno

Ministerstvo financí nepodalo na společnost PPF žádné správní podání

„Po ovoci z tendrů poznáte je“
Hospodářské noviny | 5.4.2011 | rubrika: Názory | strana: 10 | autor: Jiří Leschtina

Hospodářské noviny - „Kdyby byl Kalousek smířený s vyhasnutím tendru, muselo by mu být lhostejné, kdo se ho zúčastní. Přesto ministr do poslední chvíle „udával“ Kellnerovu společnost u antimonopolního úřadu a snažil se ji vyšachovat. Tím jen přiživoval podezření, že nechce v soutěži nikoho, kdo by nezapadl do možné kartelové dohody dalších tří uchazečů.“

Hospodářské noviny -„Kdyby Kalousek počítal, že tahle soutěž nebude mít vítěze, proč by s novým otevřením „data roomu“ rozšířil seznam znečištěných lokalit na 510, když až dosud ministerstvo mluvilo o 345 případech? Jeho úřad to vysvětluje zvýšením transparentnosti zakázky. Spíš jde ale o snahu ještě víc nafouknout beztak megalomanský tendr, aby vítěz mohl nasadit a vláda pak náležitě zdůvodnit cenu, z níž by plynuly pěkné korupční peníze.“

Reakce MF...

Vydáno

Pokračování komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí dne 30. března 2011 jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. září 2011 do 16:00 hod.Zájemcům vyzvaným k podání nabídek bude od 4. dubna 2011 opětovně umožněn přístup do tzv. dataroom, který obsahuje informace nezbytné pro ocenění nabídek. O obou uvedených skutečnostech byli tito zájemci informováni.

Vydáno

Podání nabídek do ekozakázky je odloženo

Dne 7. prosince 2010 měla uplynout lhůta pro podání nabídek v rámci komplexní zakázky s názvem Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dne 23. září 2010 však bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydáno předběžné opatření, kterým bylo Ministerstvu financí uloženo pozastavit zadávací řízení. V důsledku tohoto předběžného opatření Ministerstvo financí není oprávněno přijímat nabídky ani prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Uchazečům bylo oznámeno, aby nabídky ve shora uvedené lhůtě nepodávali s tím, že po zrušení předběžného opatření bude Ministerstvem financí lhůta pro podání nabídek v nezbytném rozsahu prodloužena.

Vydáno

Ministerstvo financí rozhodlo o vyloučení sdružení PPF ze soutěže o ekologickou zakázku - podrobnější informace

Ministr financí dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o vyloučení sdružení PPF ze zadávacího řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Sdružení nedoložilo splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.

Obecně platí, že dle zákona o veřejných zakázkách je v případě neplnění kvalifikačních kritérií zadavatel povinen uchazeče vyloučit. Současně platí, že splnění kvalifikačních požadavků se nevztahuje pouze k jednomu okamžiku posuzování, ale uchazeč je povinen kvalifikaci plnit po celou dobu zadávacího řízení. MF tímto způsobem postupuje vůči všem uchazečům shodně. To znamená, že postup MF vůči sdružení PPF i vůči ostatním uchazečům je naprosto zákonný, transparentní, rovný a nediskriminační.

Vydáno

Článek LN zaměnil ekozakázku a současný systém odstraňování škod

„NKÚ zkritizoval ekozakázku“
Lidové noviny | 29.6.2010 | strana: 13 | autor: Ondřej Stratilík

Lidové noviny - Systémové nedostatky, málo peněz a chyby ministerských úředníků. To je ve zkratce výčet hrubek, které v ekologické „superzakázce“ našel Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Lidové noviny - Všechny argumenty nicméně rozbíjí fakt, že NKÚ na systémové nedostatky ekozakázky upozornil už před pěti lety.

Reakce MF...

Vydáno

MF vyvrací nepravdivá tvrzení o komplexní ekologické zakázce

"Neprůstřelný supertendr "
Euro | 7.6.2010 | strana: 44 | autor: Čestmír Klos

Euro - Jak se ukazuje, výběrová komise má velkou moc. Původně v ní mělo být po zástupci z ministerstev životního prostředí a průmyslu, po jednom politikovi z ODS a ČSSD a tři představitelé ministerstva financí. Seznam skutečných členů komise, který předložil týdeníku EURO vrchní ředitel správy majetku Tomáš Uvíra, vyráží dech. Všichni jsou z ministerstva financí, seřazeni dle subordinace – první náměstek ministra Ivan Fuksa, druhý vrchní ředitel Tomáš Uvíra, dva ředitelé odborů a vedoucí oddělení, který má staré zátěže na starost.

Euro - Přezíravost k partnerům však bylo mnohem více cítit při přípravě zadávací dokumentace. Na ministerstvu životního prostředí a v České inspekci životního prostředí ji viděli až po vyhlášení výběrového řízení. Co kdyby jim do toho chtěli mluvit? Zůstalo množství nevyřízených připomínek a odborných výhrad.

Euro -Na obou ministerstvech a také v terénu se teď odehrávalo rozsáhlé roční šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené na peněžní prostředky na odstraňování starých zátěží. Zveřejnění kontrolního závěru dosud vázne, ale říká se, že supertendr ještě nezačal, a už se zasloužil omnoho negativních zjištění.

Euro -Výběrové zřízení lze zrušit, je-li v rozporu se zákonem. Hybášková si je jista, že se supertendrem se začne porušovat zákon o veřejných zakázkách i původní zákon o privatizaci, a proto by se cesta k zastavení zakázky měla najít. Politička je přesvědčena, že s tímto typem zakázek k nám přichází nepříliš akceptovatelný jev privatizace státních služeb. Do způsobu sanací nebudou státní úředníci moci mluvit. „Je to typicky české. Po vyhlášení tendru všichni, kdo se dosud starali oodstraňování průmyslových zátěží, najednou znejistěli a přestali sanovat. Zavládl stav právní nejistoty,“ komentuje Hybášková. Vrchní ředitel Uvíra však tvrdí, že se všechno odehrává stejně jako dřív.

Euro - Má věřit tajnůstkářským úředníkům, že je všechno v pořádku? Nebo obavám, že čím větší tendr, tím větší chuť na korupční jednání?

Reakce MF...

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje právní posudky o aktuálních možnostech legálně zrušit zadávací řízení komplexní ekologické zakázky

Dne 6. listopadu 2009 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesení č. 1486/2009, v němž mj. žádá Vládu ČR, aby „v souladu s právními předpisy zastavila přípravu realizace projektu veřejné zakázky k odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací.“ Ministerstvo financí pověřilo dvě renomované advokátní kanceláře (WEIL, GOTSHAL & MANGES a BROŽ & PARTNEŘI) zpracováním nezávislých právních stanovisek k možnostem zákonným způsobem zadávací řízení zrušit. Informaci o jejich výsledku projednala vláda dne 3. května 2010.

Vydáno

Ekologická zakázka – průběh tendru

Rozpočet pro shnilou zemi
Týden | 21.12.2009 | rubrika: Názory a komentáře | strana: 80 | autor: Martin Fendrych

Týden - Každý rozumí, o čem jde řeč. Třeba obří tendr na odstranění ekologických škod (až 115 miliard korun), který získala jedna firma. Prý se „musí dotáhnout“ (Janota), jinak státu hrozí žaloby!

Reakce MF...

Vydáno

Termín pro podání nabídek u ekologické zakázky stanoven na červen 2010

Ministerstvo financí stanovuje termín pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží na 10. června 2010 v 16:00. Otevírání obálek s nabídkami pak proběhne 14. června 2010 v 10:00. K tomuto kroku MF dnes přistoupilo poté, co nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým do soutěže vrátil konsorcium PPF.

Vydáno

Ministerstvo financí je připraveno přijmout konsorcium PPF zpět do zadávacího řízení ve věci komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí oznamuje, že nepodá rozklad proti žádnému z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 10. 2009. Důvodem je snaha Ministerstva financí urychlit další postup v této věci. Rozhodnutí ÚOHS, kterým bylo zrušeno vyloučení konsorcia PPF ze zadávacího řízení, by tak mělo nabýt právní moci dříve a tím umožnit i brzké navrácení tohoto uchazeče do zadávacího řízení.

Vydáno

Termín pro podání nabídek u komplexní ekologické zakázky posunut

Ministerstvo financí v rámci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ prodloužilo lhůtu pro podání nabídek o dva měsíce. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 13. října 2009 (namísto 13. srpna 2009).

Vydáno

Výběrové řízení na odstranění starých ekologických zátěží probíhá podle zákona

E15, 11. května 2009, Premiér Fischer: Ekologický tendr prověříme, Jana Havligerová

E15 - Tendr narychlo posunula do druhého kola Topolánkova vláda v demisi.

E15 - Finále soutěže by se podle původního plánu mělo odehrát v létě. (...) Proč byly vybrány právě tyto firmy a jiné vyřazeny, rezort financí zatím tají.

Komentář MF...

Vydáno

Zakázka na odstranění starých ekologických zátěží směřuje do druhého kola

V rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží Ministerstvo financí posoudilo přihlášky uchazečů a zítra zpřístupní dataroom třem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikačních podmínek v požadovaném rozsahu.

Jde o tyto uchazeče:

  • GEOSAN GROUP a.s.
  • Marius Pedersen Engineering a.s.
  • Environmental services, a.s. (dříve KAROB, a.s.)

Vydáno

Návrh řešení ekologických závazků státu

Ministerstvo financí ČR připravilo návrh řešení ekologických závazků, který dnes rozesílá do mezirezortního připomínkového řízení. Vládě předloží návrh vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod. Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání jejich majetku.