Novinky

cena

odhad nákladů - odhad výše škod - státní garance - předpokládaná hodnota zakázky - rozdíl mezi nimi

ilustrace

Vydáno

Cena za sanaci starých ekologických zátěží

Ekonom, 16.4.2009, Nejenom popeláři, Alice Olbrichová.

Ekonom - 1/ Jde o sanaci ekologických zátěží ve firmách privatizovaných v 90. letech. Za likvidaci odpadů v průmyslových areálech se tehdy zaručil stát. Nevypořádané závazky odhadlo ministerstvo financí na 114 miliard korun.

Ekonom - 2/ Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob uvedl, že stát vítězi uhradí 114 miliard, i kdyby práce stály více.

Komentář MF...

Vydáno

Odstraňování starých ekologických škod

Hospodářské noviny, 9.3.2009, Tanec miliard kolem obří zakázky, Martin Mařík:

HN:
Ministerstvo financí při prosazování jediné zakázky vždy zdůrazňovalo, že je třeba škody odstranit do roku 2015. A to se dá podle něj stihnout právě jen obřím tendrem, dosavadní postup po jednotlivých zakázkách by byl zdlouhavý. »Nebyli bychom schopni do roku 2015 dostát svým závazkům,« tvrdil ministr financí Miroslav Kalousek ještě na přelomu roku.
Jenže teď se ukazuje, že žádný »konečný termín« v roce 2015 neexistuje. Nikdo ho nepožaduje po ministerstvu, ani ho nechce třeba Evropská unie po Česku.
Argument, že je nutné vše řešit jedním tendrem z časových důvodů, tedy neplatí.

HN:
Ministerstvo financí a vláda ovšem mohou maximální hranici, kterou stát vítězi tendru vyplatí, naopak ještě zvyšovat. Mohou totiž zvyšovat garanci různým firmám, jimž se stát zavázal škody odstranit. A přesně o tom bude jednat kabinet právě dnes - kdy chce zvýšit tyto garance Spolaně a dalším třem podnikům.

Komentář MF...

Vydáno

Odstraňování starých ekologických škod

Hospodářské noviny 11.2.:Kolik desítek miliard nakonec bude daňové poplatníky sanace stát, nechce dnes nikdo odhadnout. Kalouskův první náměstek Ivan Fuksa loni dokonce nejprve prohlásil, že suma může být třeba poloviční, než je maximální státní garance 114 miliard. Skutečné škody jsou prý výrazně nižší. Stejně nedávno hovořil například bývalý ministr životního prostředí František Benda, jenž v devadesátých letech na systém záruk a postupného odstraňování škod přistoupil. Fuksa však vzápětí otočil a prohlásil, že v některých případech jsou škody naopak vyšší, než je garance na jejich odstranění.

Komentář MF...