Novinky

Otevření nabídek na plnění komplexní ekologické zakázky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne 13. září 2011 v 10:00 hodin byly hodnotící komisí protokolárně a za účasti uchazečů otevřeny nabídky na plnění veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, tedy tzv. „ekozakázky“. Nabídku podali ve stanoveném termínu všichni tři uchazeči, kteří k tomu byli vyzváni poté, co prokázali splnění kvalifikačních požadavků. V rámci otevření obálek s nabídkami byly před uchazeči přečteny nabídkové ceny jednotlivých uchazečů takto:

  1. Marius Pedersen Engineering a.s. – 56,8 mld. Kč,
  2. GEOSAN GROUP a.s. - 57,8 mld. Kč,
  3. Environmental Services, a.s. – 65,5 mld. Kč.

Nabídkové ceny jsou bez DPH. Hodnotící komise se nyní bude zabývat posouzením a vyhodnocením jednotlivých nabídek. Ministerstvo financí předpokládá, že hodnotící komise předloží závěrečnou písemnou zprávu o své činnosti do konce září.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější