Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje právní posudky o aktuálních možnostech legálně zrušit zadávací řízení komplexní ekologické zakázky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne 6. listopadu 2009 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesení č. 1486/2009, v němž mj. žádá Vládu ČR, aby „v souladu s právními předpisy zastavila přípravu realizace projektu veřejné zakázky k odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací.“ Ministerstvo financí pověřilo dvě renomované advokátní kanceláře (WEIL, GOTSHAL & MANGES a BROŽ & PARTNEŘI) zpracováním nezávislých právních stanovisek k možnostem zákonným způsobem zadávací řízení zrušit. Informaci o jejich výsledku projednala vláda dne 3. května 2010.

Posudky jednoznačně konstatují, že toto zadávací řízení lze obecně zrušit pouze v případech, kdy tak stanoví zákon o veřejných zakázkách, popř. koncesní zákon, nebo kdy to Ministerstvu financí uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Posudky neshledaly existenci žádného zákonného důvodu, který by nyní umožňoval nebo dokonce ukládal toto zadávací řízení zrušit; rovněž ÚOHS nenařídil řízení zrušit. Zrušení zadávacího řízení bez zákonného důvodu by bylo porušením zákona o veřejných zakázkách a hrozilo by za něj mimo jiné uložení pokuty od ÚOHS až do výše 10 mil. Kč a zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Díky tomu, že byla pro zakázku zvolena forma tzv. kvazikoncese, lze zakázku zrušit ve chvíli, kdy bude vláda rozhodovat o schválení či neschválení smlouvy s vybraným uchazečem (přičemž vybrána bude nejnižší cenová nabídka). Tento mechanismus je v komplexní zakázce zakomponován od samého počátku.

Pokud by MF zakázku zrušilo nyní:

  1. bylo by to v rozporu se zákonem,
  2. bylo by to v rozporu s usnesením poslanecké sněmovny a
  3. otevřela by se tím možnost podání žalob na náhradu škody (arbitráží).

MF předpokládá, že se vláda bude výzvou poslanecké sněmovny znovu zabývat v momentě, kdy dostane ke schválení nabídku s nejnižší cenou a kdy bude moci poslanecké sněmovně vyhovět. V případě, že vláda nebude s výší nabídky souhlasit, dojde automaticky ke zrušení výběrového řízení bez výše uvedených rizik. Tento postup je zakotven v celém procesu výběru, hodnocení a schválení nabídky. MF předpokládá, že o důvodech případného zamítnutí bude vláda sněmovnu informovat.

Související informace

Zdroj: MF, publikováno 06.05.2010

Nejčtenější