Novinky

Zakázka na odstranění starých ekologických zátěží směřuje do druhého kola

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky

V rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží Ministerstvo financí posoudilo přihlášky uchazečů a zítra zpřístupní dataroom třem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikačních podmínek v požadovaném rozsahu.

Jde o tyto uchazeče:

 • GEOSAN GROUP a.s.
 • Marius Pedersen Engineering a.s.
 • Environmental services, a.s. (dříve KAROB, a.s.)

V rámci dataroomu získají uchazeči přístup k podrobným údajům ke všem lokalitám, budou je moci posoudit, a na tomto základě pak ve lhůtě 120 dnů podat cenové nabídky, jejichž výše bude jediným hodnotícím kritériem.

Zbylí tři uchazeči nesplnili kvalifikační podmínky výběrového řízení. Tito uchazeči nyní mají patnáctidenní lhůtu pro podání námitek.

Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikační kritéria:

 • Sdružení firem:
  • PPF Advisory (CR) a.s.
  • ECOSOIL SUD GmbH
  • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  • DEKONTA, a.s.
 • Konsorcium:
  • Deme Environmental Contractors NV („DEC“)
  • Dredging International NV („DI“)
 • Sdružení firem „PD-Gruppe - Stavoprogres“:
  • P-D Industriegesellschaft mbH
  • STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější