Novinky

Termín pro podání nabídek u komplexní ekologické zakázky posunut

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Ministerstvo financí v rámci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ prodloužilo lhůtu pro podání nabídek o dva měsíce. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 13. října 2009 (namísto 13. srpna 2009).

K uvedenému rozhodnutí ministerstvo přistoupilo na základě žádostí od uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, tj. byli vyzváni k podání nabídek. Důvodem jejich žádostí je značný rozsah dokumentace k předmětu veřejné zakázky a s tím související náročnost vyhodnocení všech relevantních informací pro zpracování nabídky, a v případě některých dodavatelů i nezbytnost interních schvalovacích procesů nabídek zahraničními akcionáři.

Po předložení nabídek zpracuje Ministerstvo financí materiál pro Vládu ČR, a ta bude rozhodovat, zda bude smlouva s vítězem uzavřena nebo ne.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější