Novinky

2009

Ekozakázka MF - tiskové zprávy za rok 2009.

ilustrace

Vydáno

Termín pro podání nabídek u ekologické zakázky stanoven na červen 2010

Ministerstvo financí stanovuje termín pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží na 10. června 2010 v 16:00. Otevírání obálek s nabídkami pak proběhne 14. června 2010 v 10:00. K tomuto kroku MF dnes přistoupilo poté, co nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým do soutěže vrátil konsorcium PPF.

Vydáno

Ministerstvo financí je připraveno přijmout konsorcium PPF zpět do zadávacího řízení ve věci komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí oznamuje, že nepodá rozklad proti žádnému z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 10. 2009. Důvodem je snaha Ministerstva financí urychlit další postup v této věci. Rozhodnutí ÚOHS, kterým bylo zrušeno vyloučení konsorcia PPF ze zadávacího řízení, by tak mělo nabýt právní moci dříve a tím umožnit i brzké navrácení tohoto uchazeče do zadávacího řízení.

Vydáno

Termín pro podání nabídek u komplexní ekologické zakázky posunut

Ministerstvo financí v rámci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ prodloužilo lhůtu pro podání nabídek o dva měsíce. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 13. října 2009 (namísto 13. srpna 2009).

Vydáno

Zakázka na odstranění starých ekologických zátěží směřuje do druhého kola

V rámci veřejné zakázky na odstranění starých ekologických zátěží Ministerstvo financí posoudilo přihlášky uchazečů a zítra zpřístupní dataroom třem uchazečům, kteří prokázali splnění kvalifikačních podmínek v požadovaném rozsahu.

Jde o tyto uchazeče:

  • GEOSAN GROUP a.s.
  • Marius Pedersen Engineering a.s.
  • Environmental services, a.s. (dříve KAROB, a.s.)