Novinky

V minulosti už MF zadalo řadu zakázek na odstranění ekoškod. Jaká byla v průměru výše nákladů - třeba v procentech - v poměru ke garanci státu? Čili, je to třeba 30, nebo naopak 60%? Můžete prosím uvést konkrétní příklady?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 13. 5. 2009
Komu: Martin Mařík; Hospodářské noviny
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: V minulosti už MF zadalo řadu zakázek na odstranění ekoškod. Jaká byla v průměru výše nákladů - třeba v procentech - v poměru ke garanci státu? Čili, je to třeba 30, nebo naopak 60%? Můžete prosím uvést konkrétní příklady?

Odpověď: K 1.1.2008 byly celkové garance 159,2 mld. Kč. Z toho byly zadány zakázky za 34,8 mld. Kč. Tyto zakázky však nevyřešily všechny škody, které jsou kryty garancí 159,2 mld. Kč. Proto poměr mezi těmito dvěma čísly nelze použít pro odhad nabídky v projektu jedné komplexní zakázky.

Co se týče již ukončených ekologických smluv, poměr mezi garancí a skutečnými náklady je taktéž zavádějící, protože nejdříve se vyřešily ty nejjednodušší a nejlevnější případy, dokonce v některých případech existovala garance státu, ale škoda se tam vůbec neprokázala. Nyní nám zbyly případy komplikovanější, a dochází i k navyšování garancí, jsou-li škody vyšší než garance (viz materiály na vládě, Spolana apod. - viz usnesení vlády ze dne 9. března 2009 č. 274).

(Uvádím pro rychlost starší údaje, kdybyste chtěl aktuální, můžeme je dohledat.)

Doporučované

Nejčtenější