Novinky

Proč ten spěch a operování s rokem 2015? Co je to za směrnici, kvůli které by to prý stát nestihl? Potřeboval bych znát její přesné číslo a znění.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 14. 5. 2009
Komu: Adam B. Bartoš, iDnes.cz
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Proč ten spěch a operování s rokem 2015? Co je to za směrnici, kvůli které by to prý stát nestihl? Potřeboval bych znát její přesné číslo a znění.

Odpověď: Nepovažujeme za „spěch“ to, že ještě 20 let po revoluci existují stovky lokalit znečištěné jedovatými látkami z dob hospodaření socialistických státních podniků.

Rok 2015 jsme vždy uváděli jako rok cílový pro odstranění většiny škod. Je reálné ho dosáhnout s komplexní zakázkou. Nikdy jsme netvrdili, že nám k tomuto datu hrozí sankce z Evropské unie, a už vůbec jsme se neodvolávali na žádnou směrnici.
Ovšem současně - na jednotlivých lokalitách Česká inspekce životního prostředí nařizuje, jaký má být výsledek sanace a do kdy – a z jejich termínovaných rozhodnutí je 95 % do roku 2015 nebo dřív.

Doporučované

Nejčtenější