Novinky

Pokud vláda teď navržené řešení schválí, jaký bude další postup, včetně nějakého časového rámce?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 6. 6. 2009
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Pokud vláda teď navržené řešení schválí, jaký bude další postup, včetně nějakého časového rámce?

Odpověď: Pokud vláda navržené řešení včetně koncesního projektu schválí, bude MF pokračovat v přípravě a realizaci zadávacího řízení. V rámci zadávacího řízení vláda jmenuje hodnotící komisi a následně musí schválit smlouvu, která bude uzavřena s vybraným uchazečem. Celý proces by měl standardně trvat zhruba 10 měsíců.

Doporučované

Nejčtenější