Novinky

Podle jakých kritérií výběrová komise vybrala z nabídek tři finalisty? Kdo je členem této výběrové komise?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 7. 5. 2009
Komu: Pavel Baroch, Aktuálně.cz
Kdo: Ivan Fuksa

Otázka: Podle jakých kritérií výběrová komise vybrala z nabídek tři finalisty? Kdo je členem této výběrové komise?

Odpověď: Jak už jsme opakovaně uváděli, šlo o profesní, ekonomické, finanční a technické kvalifikační předpoklady, které zaručí, že uchazeč zakázku takovéto povahy a rozsahu zvládne.

Tato komise pouze zkontrolovala, zda uchazeči předložili všechny požadované doklady a zda v nich uvedené informace byly pravdivé. Komise nehodnotila, ani neprováděla žádný výběr, pouze konstatovala, zda požadované doklady předloženy byly anebo nebyly.

Doporučované

Nejčtenější