Novinky

Není mi zcela jasné, jak analýza A. T. Kearney dospěla k závěru, že varianta C je nejlevnější, jak při postupu fixace ceny (133 mld. proti 141 mld. varianta A), tak indexace ceny (144 proti 153 mld.) . V celé analýze to není vůbec vysvětleno. ...

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 6. 6. 2009
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Není mi zcela jasné, jak analýza A. T. Kearney dospěla k závěru, že varianta C je nejlevnější, jak při postupu fixace ceny (133 mld. proti 141 mld. varianta A), tak indexace ceny (144 proti 153 mld.) . V celé analýze to není vůbec vysvětleno. Mohu poprosit o vysvětlení?

Odpověď: Každá varianta je posuzována dle následujícího předpokládaného možného vývoje cen prací:

  • Bez vlivu vývoje cenové hladiny
  • Fixní cenové nárůsty cenové hladiny v období zadání výběrového řízení
  • Průběžné zvyšování cenové hladiny v období odstraňování ekologických zátěží

Modelové situace pro vývoj plateb za odstraňování starých ekologických zátěží jsou pro každý scénář uvedeny v Příloze A. Platby jsou rozděleny v čase a fixační/indexační koeficienty odhadnuty na základě obecných předpokladů každé varianty, uvedené sumy jsou pak pouhým součtem celého objemu plateb pro každý scénář a každou variantu.

Doporučované

Nejčtenější