Novinky

Mám doplňující otázku stran ekozakázky. Týká se zadávacích podmínek, které lze najít v odstavci 6, písmeno g.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Ekologické závazky

Dne: 1. 10. 2009
Komu: Krystyna Wanatowiczová; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Mám doplňující otázku stran ekozakázky. Týká se zadávacích podmínek, které lze najít v odstavci 6, písmeno g.
Ad podmínky skládky na odstraňování odpadů s celkovou volnou kapacitou 4 miliony metrů krychlových a zařízení na využívání nebezpečných odpadů k výrobě alternativního paliva - naše redakce má k dispozici stanovisko MŽP, v němž se píše, že v ČR skládka s takto volnou kapacitou neexistuje. A dále, že pojem "alternativní palivo" už v žádné z nových vyhlášek neexistuje.
Znamenalo by to tedy, že jste zadali podmínky, které vlastně nejsou reálné a splnitelné?

Odpověď: Dle nám dostupných informací splňují, resp. by mohla splňovat, dotčený kvalifikační požadavek stanovený v čl. 6.3.5. písm. g) kvalifikační dokumentace například níže uvedená zařízení nacházející se na území České republiky.

Jednak se jedná o tato 3 zařízení, prostřednictvím kterých byla uchazeči řádně prokázána kvalifikace v rámci tohoto tendru:

 • skládka Trutnov
 • spalovna Trmice
 • zařízení na výrobu alternativního paliva Kolín

Dále se jedná o těchto 6 zařízení, která dle informací dostupných z veřejných zdrojů, jež měl zadavatel k dispozici ke dni zahájení zadávacího řízení, zřejmě bez dalšího mohla splnit stanovený kvalifikační předpoklad:

 • skládka Radim
 • spalovna Ostrava-Mariánské Hory
 • spalovna Čížkovice
 • spalovna Prachovice
 • zařízení na výrobu alternativního paliva Skoranov
 • zařízení na výrobu alternativního paliva Ostrava

Dále na území České republiky existuje řada dalších zařízení, která hypoteticky mohla během lhůty pro podání žádosti o účast získat potřebné požadované parametry (v důsledku obstarání potřebných povolení). Jedná se příkladmo o tato zařízení (tento výčet nemusí být úplný):

 • skládka Záluží
 • skládka Březová
 • skládka Vřesová
 • skládka Hodonín
 • skládka Benátky
 • skládka Dětmarovice
 • skládka Borek
 • spalovna Mimoň
 • spalovna Kněžice
 • spalovna Vřesová
 • spalovna Vítkov
 • zařízení na výrobu alternativního paliva Časy
 • zařízení na výrobu alternativního paliva Růžodol

Ke shora uvedenému uvádíme, že veřejně dostupné informace ohledně kapacit jednotlivých zařízení bylo a je možné získat nahlédnutím do plánu odpadového hospodářství zveřejňovaného krajskými úřady, případně MŽP, a rovněž na internetových stránkách VÚV, který spravuje centrální databázi těchto zařízení. Konkrétní rozhodnutí (povolení) vztahující se k povoleným technickým kapacitám (např. integrovaná povolení) zpravidla nejsou veřejně dostupná, neboť jimi disponují pouze účastníci relevantních správních řízení (tj. zejména dotčení provozovatelé těchto zařízení).

 

Doporučované

Nejčtenější