Novinky

Jak se dopracovalo ministerstvo na částku 115 miliard Kč?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 22. 5. 2009
Komu: Martina Čermáková; The Prague Post
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Jak se dopracovalo ministerstvo na částku 115 miliard Kč?

Odpověď: Tuto částku nestanovilo Ministerstvo financí. V případě každé jednotlivé firmy se Fond národního majetku při privatizaci zavázal hradit objevené škody do nějaké výše (tzv. garance). V žádném případě to není odhad výše škod – až do roku 2001 byly garance stanovovány administrativně ve výši obchodního jmění nabyvatele. Současný součet těchto garancí je právě 114,5 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější