Novinky

Zvolí stát splácení s odloženou splatností, tedy ročně zastropované na třicet let na 5,7 miliardy? Splátky 20-30 mld. v následujících letech asi v úvahu nepřipadají?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Zvolí stát splácení s odloženou splatností, tedy ročně zastropované na třicet let na 5,7 miliardy? Splátky 20-30 mld. v následujících letech asi v úvahu nepřipadají?

Odpověď: MF v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky stanovuje maximální roční limit finančního plnění ve výši 7 mld. bez DPH, který odpovídá předpokládaným dlouhodobým možnostem ČR na splácení ceny z příjmů z privatizace. Zároveň si však MF vymiňuje možnost jednostranně v kterémkoliv kalendářním roce jednorázově či trvale navýšit platbu, a to výlučně podle uvážení MF a podle jeho finančních možností.

Doporučované

Nejčtenější