Novinky

Vítězná firma dostane zaplacenu cenu, s kterou vyhrála, bez ohledu na to, jaké prostředky na sanace vynaloží. To bude chránit stát před objevením nových škod, ale zároveň při ceně blízké garancí může pro firmu znamenat pěkný polštář a zisk. ....

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Vítězná firma dostane zaplacenu cenu, s kterou vyhrála, bez ohledu na to, jaké prostředky na sanace vynaloží. To bude chránit stát před objevením nových škod, ale zároveň při ceně blízké garancí může pro firmu znamenat pěkný polštář a zisk. Navíc privatizační prostředky mohou být použity jen na skutečné náklady vynaložené na odstranění škod. Nebude tedy zvolený způsob odporovat zákonu? Bude moci být zakázka hrazena z privatizace?

Odpověď: Zvolený způsob realizace projektu je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činnost vybraného dodavatele je v současné době možné ve smyslu zákona č. 178/2005 Sb. hradit pouze z majetku určeného k privatizaci, výnosů z prodeje tohoto majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) bod 3. tohoto zákona je možné tyto prostředky v souladu s rozhodnutím vlády použít "k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku". Tyto náklady nutně odpovídají tržní ceně, kterou nabídnou uchazeči v transparentním zadávacím řízení. Tato cena pak samozřejmě zahrnuje i přiměřený zisk. Tento princip se žádným způsobem neliší od dosavadního způsobu úhrady náklady na odstraňování SEZ.

Doporučované

Nejčtenější