Novinky

Ve smlouvě se počítá s tím, že cena za tyto škody, v rámci opčního práva bude na dohodě s firmou a maximálně ve výši garance. Není to příliš štědré k firmě a nejasně formulované?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 27. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Ve smlouvě se počítá s tím, že cena za tyto škody, v rámci opčního práva bude na dohodě s firmou a maximálně ve výši garance. Není to příliš štědré k firmě a nejasně formulované?

Odpověď: Ujednání ve smlouvě ohledně opčního práva nelze takto zjednodušeně interpretovat, neboť tato interpretace je zavádějící. Ustanovení o kalkulaci ceny jsou uvedena v odst. 25.3. a 25.5. vzoru smlouvy. Dle těchto ustanovení nabízená cena při jednání o opčním právu nesmí být vyšší než (i) tzv. zbytková garance vztahující se k předmětu opčního práva, která bude stanovena již na začátku velkého tendru a zároveň (ii) budoucí výše zbytkové garance kalkulované ke dni zahájení příslušného jednacího řízení přepočtená matematickým koeficientem, který bude odrážet poměr nabídnuté ceny ve velkém tendru k celkové předpokládané hodnotě velkého tendru. Zjednodušeně lze tedy říci, že principy kalkulace nacenění opce jsou již matematicky konstruovány ve vzoru smlouvy. Cenové nabídky v rámci opce se tedy budou matematicky odvíjet od nabídkové ceny v rámci velkého tendru, která projde soutěží a která bude předmětem hodnotícího kritéria. Možnosti jakéhokoli manévrování při jednání o opci jsou tedy eliminovány, neboť při opci již bude postupováno pouze matematicky na základě vnějších objektivních skutečností (tzn. zejména v relaci k původní nabídkové ceně a v relaci k aktuální budoucí výši zbytkové garance).

Doporučované

Nejčtenější