Novinky

Uvádíte jen jedno číslo, a to, že nabídková cena bude maximálně ve výši zbytkových garancí, tedy 96 mld., bez DPH. Nebojíte se, že od něj se budou odvíjet i nabídky účastníků soutěže a ty pak budou logicky přestřelené?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Uvádíte jen jedno číslo, a to, že nabídková cena bude maximálně ve výši zbytkových garancí, tedy 96 mld., bez DPH. Nebojíte se, že od něj se budou odvíjet i nabídky účastníků soutěže a ty pak budou logicky přestřelené?

Odpověď: S ohledem na skutečnost, že výše nabídkové ceny bude jediným a zcela objektivním hodnotícím kritériem a mezi uchazeči tedy proběhne soutěž pouze o nejnižší nabídkovou cenu, je toto riziko minimalizováno. Zároveň ovšem MF porovná jednotlivé nabídkové ceny se závěry analýzy, kterou si pro tyto účely nechá zpracovat (viz odpověď na předchozí otázku). Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem bude v souladu s koncesním zákonem rovněž souhlas vlády ČR, která, aniž by byla ve svém rozhodování jakkoliv limitována, tedy schválením či neschválením smlouvy definitivně rozhodne mimo jiné i o tom, zda je pro ČR nejnižší nabídnutá cena akceptovatelná či nikoliv.

Doporučované

Nejčtenější