Novinky

Rád bych se zeptal, jak velká část z této zakázky připadne na Pardubický kraj. Tady se bude práce na škodách týkat hlavně podniků Synthesia a Paramo.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 25. 6. 2008
Komu: Martin Filip; MF Dnes
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Stát připravuje vypsání tendru o objemu 115 miliard korun na odstranění starých ekologických zátěží průmyslových podniků. Rád bych se zeptal, jak velká část z této zakázky připadne na Pardubický kraj. Tady se bude práce na škodách týkat hlavně podniků Synthesia a Paramo. Kolik peněz na odstraňování škod by mělo do těchto podniků jít?, Dále chci poprosit, zda můžete poskytnout seznam všech podniků, kterých se odstraňování škod týká.

Odpověď: Nejprve musím upřesnit, že 115 mld. není „objem tendru“, ale celková výše zbytkových státních garancí na odstranění starých ekologických zátěží. Tj. hranice, do jejíž výše se stát zavázal případné staré škody hradit. Cena zakázky bude výsledkem výběrového řízení, a nelze ji zatím předjímat.

(Doporučuji „slovníček pojmů“ -  www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekozakazka-mf/fakta/slovnicek-zakladnich-pojmu)

Seznam všech podniků s ekologickými smlouvami je veřejně přístupný – zde najdete seznamy společností s běžící i ukončenou ekologickou smlouvou: www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/spolecnost-s-ekologickou-smlouvou 

V našich statistikách taktéž najdete souhrnný stav garancí, ukončených ekologických smluv atd. Konkrétní údaje ke konkrétním podnikům nemůžeme poskytnout bez souhlasu druhé strany, neboť se jedná o smluvní ujednání.

Doporučované

Nejčtenější