Novinky

Proč jste si nenechali zpracovat analýzu, odhad reálných nákladů, které budou zřejmě výrazně nižší? O zakázce se ví a pracuje se na ní už dlouho, takže čas byl...

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Proč jste si nenechali zpracovat analýzu, odhad reálných nákladů, které budou zřejmě výrazně nižší? O zakázce se ví a pracuje se na ní už dlouho, takže čas byl...

Odpověď: MF si samozřejmě nechá pro účely vyhodnocení zadávacího řízení a předložených nabídek zpracovat odbornou analýzu předpokládaných nákladů na realizaci celého projektu, toto však může učinit až poté, kdy bude mít k dispozici kompletní dokumentaci ke všem lokalitám zahrnutým do projektu, která dosud nebyla ucelená ani kompletní a existující dokumenty byly rovněž roztříštěny mezi jednotlivé orgány státní správy a nabyvatele privatizovaného majetku.

Dále není vyloučeno, že do okamžiku zaslání výzev k podání nabídky uchazečům, kteří prokáží splnění kvalifikace, dojde k ukončení některých ekologických smluv či k dokončení některé další podkladové dokumentace.

Do doby kompletace shora uvedené dokumentace, z níž budou vycházet rovněž uchazeči při naceňování svých nabídek, a zároveň do doby zakonzervování stavu k datu odeslání výzev k podání nabídky by proto zadání takové analýzy nebylo účelné, neboť je nezbytné, aby analýza vycházela ze stejných podkladů, které budou mít k dispozici jednotliví uchazeči.

Doporučované

Nejčtenější